ОCВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ" 2018

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПРОГРАМИ 023 "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ"

 

ОБОВ'ЯЗКОВА частина

 

ЗП 1 Українська мова за професійним спрямуванням

ЗП 2 Філософія

ЗП 3 Іноземна мова

ЗП 4 Мова візуальних мистецтв

ЗП 5 Безпека життєдіяльності й основи охорони праці

ЗП 6 Комп’ютерна практика

ПП1 Історія світової художньої культури

ПП2 Історія образотворчого мистецтва

ПП3 Скульптура

ПП 4 Живопис

ПП 5 Основи 3d моделювання

ПП 6 Рисунок та пластична анатомія

ПП 7 Комп’ютерна графіка та моделювання

ПП 8 Декоративно-прикладне мистецтво

ПП 9 Основи художньої композиції

ПП 10 Кольорознавство

ПП 11 Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва

ПП 12 Матеріалознавство

ПП 13 Інноваційні технології в образотворчому мистецтві

ПП 14 Професійне презентування художніх проектів

ПП 15 Світлокольоровий дизайн та комп'ютерне моделювання освітлення

ПП 16 Основи архітектури і синтезу мистецтв

ПП 17 Мистецтво у просторі сучасного міста

ПП 18 Менеджмент соціально-культурної діяльності

ПП 19 Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві

ПП 20 Музейна практика

ПП 21 Живописна практика

ПП 22 Пленерна практика

ПП 23 Переддипломна практика

ПП 24 Дипломна робота

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

ВЗП1 Іноземна мова 1

ВЗП2 Краєзнавство

ВЗП3 Історія української культури

ВЗП4 Іноземна мова 2

ВЗП5 Культурологія

ВЗП6 Економічна теорія

ВЗП7 Іноземна мова 3

ВЗП8 Психологія

ВЗП9 Політологія

ВППС 1 Історія та теорія брендингу

ВППС 2 Типологія брендів

ВППС 3 Розробка бренда

ВППС 4 Історія та теорія медіа-арту

ВППС 5 Відео-арт

ВППС 6 Цифрове мистецтво

ВППС 7 Історія та теорія фотомистецтва

ВППС 8 Обладнання, техніка та технологія фотозйомки

ВППС9 Фотопроект. Розробка професійного портфоліо

ВПП1 Історія та теорія графічного мистецтва

ВПП2 Техніка графіки та технологія графічних матеріалів

ВПП3 Графіка та художня анімація

ВПП4 Рекламна графіка

ВПП5 Книжкова графіка

ВПП 6 Історія мистецтва візантійської традиції

ВПП 7 Іконопис

ВПП 8 Монументальний живопис

ВПП 9 Церковна архітектура та інтер’єр

ВПП 10 Церковний текстиль та вбрання

ВПП 11 Історія та теорія видовищних мистецтв

ВПП 12 Мультимедійна сценографія

ВПП 13 Сценографія видовищ та подій в просторі міста

ВПП 14 Аудіовізуальна техніка та технології

ВПП 15 Режисерсько-сценарні технології