ОCВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ" 2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

РЕЦЕНЗІЯ 1

РЕЦЕНЗІЯ 2

 

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 

ОК 1. Іноземна мова

ОК 2. Українські історико-гуманітарні студії

ОК 3. Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій

ОК 4. Теорія и практика правозастосування

ОК 5. Філософія

ОК 6. Комп’ютерні технології в образотворчому мистецтві

ОК 7. Комп’ютерна графіка та моделювання

ОК 8. ЗD моделювання

ОК 9. Світлокольоровий дизайн та комп'ютерне моделювання освітлення

ОК 10. Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва

ОК 11. Історія світової художньої культури

ОК 12. Сучасне мистецтво

ОК 13. Образотворче мистецтво

ОК 14. Арт проектування

ОК 15. Кольорознавство

ОК 16. Живопис

ОК 17. Рисунок та пластична анатомія

ОК 18. Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві

ОК 19. Декоративно-прикладне мистецтво

ОК 20. Скульптура

ОК 21. Основи художньої композиції

ОК 22. Архітектура і синтез мистецтв

ОК 23. Менеджмент соціально-культурної діяльності

ОК 24. Дипломне проектування

ОК 25. Музейна практика

ОК 26. Пленерна практика

ОК 27. Художньо-проектна практика

ОК 28. Переддипломна практика

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Блок В

ВК 1 Психологія

ВК 2 Конфліктологія

ВК 3 Логіка

ВК 4 Ділова іноземна мова

ВК 5 Соціологія

ВК 6 Культурологія

ВК 7 Етика та естетика

ВК 8 Інтелектуальна власність

ВК 9 Професійна риторика

ВК 10 Іноземна мова професійного спрямування

Блок С1. Брендинг

ВК С1.1 Історія та теорія брендингу

ВК С1.2 Типологія брендів

ВК С1.3 Розробка бренда

Блок С2. Медіамистецтво

ВК С2.1 Історія та теорія медіа-арту

ВК С2.2 Відео-арт

ВК С2.3 Цифрове мистецтво

Блок С3. Фотомистецтво

ВК С3.1 Історія та теорія фотомистецтва

ВК С3.2 Обладнання, техніка та технологія фотозйомки

ВК С3.3 Фотопроект. Розробка професійного портфоліо

 

Блок П1. Вільна графіка

ВК П1.1 Історія та теорія графічного мистецтва

ВК П1.2 Техніка графіки та технологія графічних матеріалів

ВК П1.3 Художня анімація

ВК П1.4 Книжкова графіка

ВК П1.5 Рекламна графіка

Блок П2. Паблік-арт

ВКП2.1 Візуальне мистецтво у просторі міста

ВКП2.2 Кінетичне мистецтво в міському середовищі

ВКП2.3 Монументальне мистецтво

ВКП2.4 Інсталяція та об’єкт в міському середовищі

ВКП2.5 Ленд-арт