PICH

 

ПІЧУГІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

КАДИДАТ НАУК ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

  • Рік народження – 1987 р.н.
  • Фахівець/науковець (в якій галузі) – коло наукових інтересів охоплює актуальні проблеми медіа, культури і мистецтва.
  • Випускник якого ВНЗ та рік випуску:

Харківська державна академія культури, 2004–2009 рр.

  • Рік початку роботи в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 2020 р.
  • Трудова діяльність

З 2009 до 2012 навчалась в аспірантурі в Харківській державній академії культури. З 2013 працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури. З 2015 працювала в Харківській державній академії дизайну та мистецтв на посаді начальника науково-дослідного сектору. 2017–2019 навчалась в докторантурі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури.

  • Посади. Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну.
  • Науковий ступінь, вчене звання. Кандидат наук із соціальних комунікацій.
  • Освітні та наукові досягнення. Є автором більше 30 наукових та методичних праць.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru

https://orcid.org/0000-0003-4019-5423

https://wiki.kname.edu.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

 

SER PICH