CHIRVA

Олена Челюскінівна Чирва

 

Кандидат педагогічних наук

Член Національної спілки дизайнерів України

Доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

 

народилася 3 серпня 1965 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У 1982–1987 роках навчалася на художньо-графічному факультеті Криворізького державного педагогічного інституту (викладачі Непомнящий В. М., Головатий С. С., Іванченко В. В). Дипломною роботою був живописний груповий портрет однокурсників.

 

З 1989 до 2020 року працювала викладачем кафедри образотворчого мистецтва КДПУ.

 

2001 року захистила дисертацію, у 2004 отримала вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва.

 

З 2007 року член Національної спілки дизайнерів України.

 

Стаж педагогічної діяльності  у ВНЗ 33 роки.

 

Викладала лекційні курси з історії зарубіжного образотворчого мистецтва, методики наукової діяльності, теорії та методики дизайну, образної та морфологічної трансформації, рисунку, живопису, композиції, образотворчого мистецтва, інші.

 

Керувала курсовими, дипломними, магістерськими роботами, виробничими, навчальними (пленерними) практиками магістерськими та кваліфікаційними роботами студентів, виконувала обов’язки куратора магістрів, відповідала за науково-дослідницьку роботу студентів на факультеті.

 

З 2017до 2020 року була членом науково-методичної ради КДПУ. Працювала Головою ЕК КДПУ та Луганського НУ ім. Т. Шевченка (2009, 2010 рр.) Має 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

2021 рік – Член НАЗЯВО.

 

З 2020 року — доцент факультету архітектури, дизайну і образотворчого мистецтва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

 

1234

 

ChyrvaO svidotstvo