GLEB

 

Глібова

Тетяна Олександрівна,

1989 року народження.

Скульптор, художник-графік

Освіта та наукова діяльність:

2008-2014 – навчання у Харківській Державній академії дизайну і мистецтв (рівень бакалавра та магістра – дипломи з відзнакою).

2014-2017 – навчання в аспірантурі ХДАДМ за спеціальністю 17.00.05 – Образотворче мистецтво.

2013-2021 – автор статей у наукових збірках.

2021 – кандидат мистецтвознавства 26.00.01 – Теорія та історія культури. Дисертацію захищено в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України (тема наукового дослідження «Ігрова скульптура як елемент художньої системи постмодернізму»).

Робота:

2010-2015  – художник-скульптор у художній майстерні Ікона Стилю.

2015-2016  – викладач дитячої художньої школи №1, м. Харків.

2013-до останнього часу – фріланс: комп’ютерна ілюстрація та графічний дизайн.

2017-до останнього часу – асистент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Викладач наступних курсів: «Комп’ютерні технології в образотворчому мистецтві», «Комп’ютерна графіка та моделювання», «Скульптура».

sss