olenina

 

ОЛЕНІНА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Завідувач кафедри.

Доктор мистецтвознавства, професор, заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Фахівець з теорії та історії культури в галузі мистецтвознавства, теорії та практики реклами.

Закінчила Харківський державний інститут культури.

За роки праці у вищій школі займала посади завідувача кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури, проректора з науково-дослідної роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв, завідувача кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Активно займалася практичною діяльністю в сфері реклами та комунікаційного менеджменту: очолювала інформаційно-рекламний відділ Фінансово-промислової групи «Сігма» (1990-1995 рр.), відділи маркетингу та реклами ТОВ «БРИГ ЛТД» (1997-2000 рр.) та АКБ «Базис» (2001-2010 рр.).

Співзасновник, виконавчий директор та Голова Правління Міжнародного об’єднання «Таланти третього тисячоліття».

Нагороджена Почесним дипломом Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток мистецької освіти в Україні, 2016 р.

Грамотою Харківської обласної ради, 2019 р.

Подякою МОН України, 2020 р.

Є автором більше ніж 80 друкованих (в тому числі наукових та науково-методичних) праць, серед яких наукове видання «Реклама как художественно-эстетическая ценность» та монографія «Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму». Член Експертної ради ДАК МОН України із захисту дисертацій з культурології та мистецтвознавства, член Наукової ради МОН України секція №21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство», член Науково-методичної комісії НМК з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (підсекція «Дизайн»).

Є науковим керівником 4 кандидатів наук з філософії та мистецтвознавства.

Протягом трудової діяльності була членом спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 ХДАК, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 64.109.01. ХДАДМ, членом спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, заступником головного редактора наукових видань з мистецтвознавства «Вісник ХДАДМ», «Традиції та новації вищої архітектурно-художньої освіти», членом редколегії наукових видань «Вісник Львівського університету», «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського». Приймала участь у наукових проектах.


 123

Olenina 1

Olenina svidotstvo

diplom

image